In deze sectie van de Website vindt U verschillende agenda's , met het doel om u te 
informeren over op handen zijnde activiteiten binnen Oldeberkoop, Kunst binnen de regio , en
de agenda van de bestuursvergaderingen. Deze agenda's worden zowel in tekstvorm alsmede 
via website links aangeboden. U kunt via contact aangeven , indien U gaarne een agendapunt bij 

wenst te wonen, ofwel evt een agendapunt opperen, welke u op de volgende vergadering geplaatst 

wenst te zien.

 

 

 

1)

Bestuursvergadering VVE Het Molenbosch

Datum: 25 juni 2020

Locatie: Molenbosch 94

Tijd: 20:00

Agenda: 

(1)    Notulen vorige vegadering-2020-4

(2)    Lopende Acties (Items) 

(3)    Activiteiten in het Molenbosch (afgelopen maand)

(4)    TC
Parklichten , status
Lus-3 Proefboring en vervolg

Pomp 2 Melding

(5)    Website-Copy

Zonnepanelenpark , Ter Schuur Laatste Ontwikkelingen

(6)    AOB
ALV 2020 Verslag Final

Groot Bomenonderhoud -status

(7)    Statuten en Huishoudelijk Reglement-Final Concept
Do’s and DoNot’s huurders

(8)    Planning van volgende vergaderingen