In deze sectie van de Website vindt U verschillende agenda's , met het doel om u te 
informeren over op handen zijnde activiteiten binnen Oldeberkoop, Kunst binnen de regio , en
de agenda van de bestuursvergaderingen. Deze agenda's worden zowel in tekstvorm alsmede 
via website links aangeboden. U kunt via contact aangeven , indien U gaarne een agendapunt bij 

wenst te wonen, ofwel evt een agendapunt opperen, welke u op de volgende vergadering geplaatst 

wenst te zien.

 

 

 

1)

Bestuursvergadering VVE Het Molenbosch

Agenda VVE bestuur MB op 10 mei 2022

Locatie: Lourens MB 80 tijd 11.00

1 Bestuursbezetting in de komende twee maanden

2 lopende items
  2a TC : Riool Plan voortuitgang
  2b TC : Lussen 

3 Zonnepark : schade weg , herstel juni/juli 2022
4 permanent wonen: laatste ontwikkelingen (vv-werkgroep/ thema avond)
   a: voorbereiding evt. proces juridische mogelijk heden
5 beleid bestuur: voorlopig in goede harmonie met wethouder

   5. 1 Plannen korte termijn
          a : volgen van ontvangers brief gemeente actie : Wim en Lourens
          b : charme offensief naar dorp ; bijv. artikel in Dreyer
          d:  volgen handhaving Molenbosch

          e:  Follow-up info sharing tbv Molenbosch briefontvangers
5.2 Plannen langere termijn: plan bestuur :
         a : wanneer vergaderen met leden
         b : enquete onder leden vorm en uitvoering

6 Glasvezel aanleg ; Allinq Herma/ Lourens :

7 wvttk