In deze sectie van de Website vindt U verschillende agenda's , met het doel om u te 
informeren over op handen zijnde activiteiten binnen Oldeberkoop, Kunst binnen de regio , en
de agenda van de bestuursvergaderingen. Deze agenda's worden zowel in tekstvorm alsmede 
via website links aangeboden. U kunt via contact aangeven , indien U gaarne een agendapunt bij 

wenst te wonen, ofwel evt een agendapunt opperen, welke u op de volgende vergadering geplaatst 

wenst te zien.

 

 

 

1st. Bestuursvergadering VVE Het Molenbosch
Datum: 18 october 2019
Locatie: Molenbosch 94
Tijd: 20:00
Agenda:
(1) Notulen vorige vegadering-2019-6
(2) Lopende Acties (Items)
(3) Activiteiten in het Molenbosch (afgelopen maand)
(4) TC
     Riool Molenbosch fase 1Spoeling en Inspectie 
     Rapport , Overleg met bewoners # 26
(5) Website-Volgers 
(6) Zonnepanelenpark , Ter Schuur
a Status Hoger beroep RvS
b)Commissie BBvL -Zwerfkeien/ter Schuur

c)Het brengen en ophalen van de zwerfkeien door de firma Huismans.

 (7) Overkapping Brievenbussen/ AED

Verslag bezoek aan A. Wouda RO- gemeente Ooststellingwerf
(8) AOB 

Mutaties 
Blader-en takken stort
Winteractiviteiten(() 
(9) Planning van volgende vergaderingen

 

2e. Aankondiging 26 Oktober: nachtelijke Spook tocht 1e en 2e Molenbosch, 
      (zie voor verdere info: de sectie INFORMATIE Item 10)