In deze sectie van de Website vindt U verschillende agenda's , met het doel om u te 
informeren over op handen zijnde activiteiten binnen Oldeberkoop, Kunst binnen de regio , en
de agenda van de bestuursvergaderingen. Deze agenda's worden zowel in tekstvorm alsmede 
via website links aangeboden. U kunt via contact aangeven , indien U gaarne een agendapunt bij 

wenst te wonen, ofwel evt een agendapunt opperen, welke u op de volgende vergadering geplaatst 

wenst te zien.

 

 

 

1)

Bestuursvergadering VVE Het Molenbosch

Agenda VVE bestuur MB op 4 augustus 2022

Locatie: Herma MB 77 tijd 20.00

1 Actie Items van vorige bestuursvergadering
   Upgrade statuten en HH

   Brief aan leden omtrent weggebruik

2 lopende items
  2a TC : Riool Plan voortuitgang
  2b TC : Lussen 

4 permanent wonen: 

          a: Follow-up info sharing tbv Molenbosch briefontvangers

5 Glasvezel aanleg ; Allinq Herma/ Lourens :

6 Meldingen en AOB

   Betonwagen op Molenbosch / Huisje #92

   Bermen onderhoud-voorstel

   Interim Bestuurswisseling 

   Aanvraag verkeersgebod (30 km) aan ingang uitvalsweg

   Begroting items voor bj 2023 en datum ALV