In deze sectie van de Website vindt U verschillende agenda's , met het doel om u te 
informeren over op handen zijnde activiteiten binnen Oldeberkoop, Kunst binnen de regio , en
de agenda van de bestuursvergaderingen. Deze agenda's worden zowel in tekstvorm alsmede 
via website links aangeboden. U kunt via contact aangeven , indien U gaarne een agendapunt bij 

wenst te wonen, ofwel evt een agendapunt opperen, welke u op de volgende vergadering geplaatst 

wenst te zien.

 

 

 

1)

Bestuursvergadering VVE Het Molenbosch

Datum: 12 Januari 2023
Locatie: Molenbosch 94, Tijd: 19:30
Aanwezig: HH, HD en LO , 
Agenda:

(1) Notulen vorige vergadering-2022-9
(2) Lopende Acties (Items) & Activiteiten in het Molenbosch (afgelopen maand)
3) TC
TC-Status Riool Plan Uitvoering,  
(4)Contributie Index
(5) Concept rapport QuickScan --  Status
(6) AOB
             (a)  Tweede ronde "verplaatsing"langdurig gestalde verrijdbare objecten =status
             (b) Follow=Up Geldorf presentatie
             (e) Glasvezelaanleg in Molenbosch Status en Feed back

             (c) KvK Lidmaatschap + aanmelding/ wijziging

             (d) Bezoek aan gemeente ivm weg, zout strooien , bladeren afvoer.

             (e)  Wijziging eenrichting verkeer punt op de aanvoerroute Molenbosch-status

             (f)  Papier afval (Omrin-afval kalender wijziging)
(7) Planning van volgende vergaderingen