In deze sectie van de Website vindt U verschillende agenda's , met het doel om u te 
informeren over op handen zijnde activiteiten binnen Oldeberkoop, Kunst binnen de regio , en
de agenda van de bestuursvergaderingen. Deze agenda's worden zowel in tekstvorm alsmede 
via website links aangeboden. U kunt via contact aangeven , indien U gaarne een agendapunt bij 

wenst te wonen, ofwel evt een agendapunt opperen, welke u op de volgende vergadering geplaatst 

wenst te zien.

 

 

 

1)

Bestuursvergadering VVE Het Molenbosch

Datum: 16 November 2022
Locatie: Molenbosch 94, Tijd: 19:30
Aanwezig: HH, HD en LO , 
Agenda:

(1) Notulen vorige vergadering-2022-7
(2) Lopende Acties (Items) & Activiteiten in het Molenbosch (afgelopen maand)
3) TC
TC-Status Riool Plan Uitvoering,  
Offerte Plan 1 regenafvoer langs gemeenteweg
(4) Website –  Laatste Update , Copy
(5) ALV 2022, Inhoudelijke bespreking n verdeling van agendapunten 
(6) AOB
             (a)  Tweede ronde "ver[;aatsing"langdurig gestalde verrijdbare objecten 
             (b) Bladeren van park en gemeentewegen

             (c)  Actie-items ALV 2021 Status en Planning 
             (d) Glasvezelaanleg in Molenbosch
(7) Planning van volgende vergaderingen