In deze sectie van de Website vindt U verschillende agenda's , met het doel om u te 
informeren over op handen zijnde activiteiten binnen Oldeberkoop, Kunst binnen de regio , en
de agenda van de bestuursvergaderingen. Deze agenda's worden zowel in tekstvorm alsmede 
via website links aangeboden. U kunt via contact aangeven , indien U gaarne een agendapunt bij 

wenst te wonen, ofwel evt een agendapunt opperen, welke u op de volgende vergadering geplaatst 

wenst te zien.

 

 

 

1)

Bestuursvergadering VVE Het Molenbosch

Datum: 26 nov 2020

Locatie: Molenbosch 93

Tijd: 20:00

Agenda: 

(1)    Notulen vorige vegadering-2020-6

(2)    Lopende Acties (Items) 

(3)    Activiteiten in het Molenbosch (afgelopen maand)

(4)    TC
Aanbesteding Riool Onderhoud Fase 2&3

(5)    Website-Copy

(6) Zonnepanelenpark , Ter Schuur Laatste Ontwikkelingen
 BBvL, Meldingen

(7)    AOB 

    >Groot Bomenonderhoud -status tender
>Contributie VVE-Leden 2021
>Sporen in het gras van lus 2.

(8)    Planning van volgende vergaderingen