In deze sectie van de Website vindt U verschillende agenda's , met het doel om u te 
informeren over op handen zijnde activiteiten binnen Oldeberkoop, Kunst binnen de regio , en
de agenda van de bestuursvergaderingen. Deze agenda's worden zowel in tekstvorm alsmede 
via website links aangeboden. U kunt via contact aangeven , indien U gaarne een agendapunt bij 

wenst te wonen, ofwel evt een agendapunt opperen, welke u op de volgende vergadering geplaatst 

wenst te zien.

 

 

 

1)

Bestuursvergadering VVE Het Molenbosch

 
Datum: 9 januari 2020
Locatie: Molenbosch 93
Tijd: 20:00
Agenda:
(1) Notulen vorige vegadering-2019-9
(2) Lopende Acties (Items)
(3) Activiteiten in het Molenbosch (afgelopen maand)
Olie op de weg
(4) TC
Meeting TC-2020-1
Rioolpomp Fase-2/3
Verlichting Park
(5) Website-Additionele punten Herma
(6) Zonnepanelenpark , Ter Schuur
Hoger beroep RvS en follow-up
Commissie BBVL ,ELV 14/12/2019
(7) AED-Status
(8) AOB
Begroting 2020-2021
Vrijwilligersvergoeding VVE
Camper op weg #45
Entree #50/#51
Lamp #37 – A v.d. Zee
(9) Planning van volgende vergaderingen