In deze sectie van de Website vindt U verschillende agenda's , met het doel om u te 
informeren over op handen zijnde activiteiten binnen Oldeberkoop, Kunst binnen de regio , en
de agenda van de bestuursvergaderingen. Deze agenda's worden zowel in tekstvorm alsmede 
via website links aangeboden. U kunt via contact aangeven , indien U gaarne een agendapunt bij 

wenst te wonen, ofwel evt een agendapunt opperen, welke u op de volgende vergadering geplaatst 

wenst te zien.

 

 

 

1)

Bestuursvergadering VVE Het Molenbosch

Datum: 16 Februari 2023
Locatie: Molenbosch 94, Tijd: 19:30
Aanwezig: HH, HD en LO , 
Agenda:

(1) Notulen vorige vergadering-2023-1
(2) Lopende Acties (Items) & Activiteiten in het Molenbosch (afgelopen maand)
3) TC
TC-Status Riool Plan Uitvoering,  
     - Pomp Onderhoud_Kuperus

4)  Bladeren Afvoer en Blader/Takkenstortplaats
(5) Concept rapport QuickScan --  Commentaar ronde en vervolg
(6) AOB
             (a)  Tweede ronde "verplaatsing" langdurig gestalde verrijdbare objecten =status
             
(b) Bezoek aan gemeente ivm weg, zout strooien , bladeren afvoer.

             (c)  Herstel  gemeenteweg en evt wijziging eenrichting verkeer punt op de aanvoerroute Molenbosch

             (d)  Verbeterplan tbv de lussen 
 (7)  Planning volgende Bestuursvergadering